Hakkımızda

بی شک با توجه به شرایط کنونی، کشور ترکیه به عنوان یکی از فرصت های بزرگ جهت توسعه بازار کسب و کارهای ایرانی مد نظر است. همچنین کشور ترکیه با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط منطقه ای، به عنوان پل ارتباطی با دیگر بازارهای کشورهای اروپایی نیز محسوب می شود. لذا با برنامه ریزی درست، حرفه ای و هوشمندانه میتوان نهایت بهروری را از پتانسیل ها و فرصت های پیش رو بدست آورد.

درباره ما و تفکرمان


تیم هایی با تجربه و حرفه ای از مدیران و متخصصانی از کشور ترکیه و ایران گرد هم آمده اند تا بتوانند خدمات قابل قبول و مورد اعتمادی را برای کمک به کسب و کارهای ایرانی جهت استفاده حداکثری از فرصت ها و پتانسیل های موجود در بازار ترکیه ارائه دهند. اینکه چرا میتوانید به ما اعتماد کنید و ما را بعنوان تیم مشاور و همکار خود بپذیرید برگرفته از دیدگاه مان و تفکرمان نسبت به مشتریان مان است که آنها را به عنوان شرکای تجاری خود در بلند مدت می بینیم و به دنبال منافع کوتاه مدت و آنی از مشتریانمان نیستیم و برای رسیدن به این هدف به دنبال ایجاد اعتماد با ارائه خدماتی با کیفیت بالا هستیم. اگر تیم های ارائه دهنده خدمات و مشاور دانش و تجربه کافی نداشته باشد دستیابی به نتایج مطلوب بسیار دشوار و شاید غیر ممکن خواهد بود و مشتریان از نظر مالی و مهم تر از آن به لحاظ زمانی دچار ضرر بزرگی خواهند شد؛ لذا ارائه خدمات قابل قبول در کشورهای دیگر ملزم به استفاده از تیم ها و افراد متخصص از همان کشور میباشد تا بتوان به موجب این امر ریسک های موجود را به حداقل رساند و خدماتی با کیفیت بالا و ضریب خطای پایین ارائه داد. تیم ما بر این باور است که نیازسنجی درست مشتریان باعث انجام حرفه ای کار و ایجاد اعتبار و اعتماد برای ما خواهد شد و در کنار آن تامین حداکثری منافع مشتریانمان باعث تامین حداکثری منافع ما نیز خواهد شد. ما براین باوریم که منافع ما و منافع مشتریانمان در امتداد هم و مکمل هم خواهد بود نه در مقابل هم و نقض کننده هم؛ به این منظور تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا رضایتمندی حداکثری شما را بدست آوریم و به تبع آن شبکه گسترده ای از مشتریان وفادار خواهیم ساخت که در آینده تمامی کسب کارهای موجود در این شبکه باعث ارزش افزوده و ارتباطات تجاری سودمند برای دیگر اعضا شبکه مشتریان گردند. در پایان همراهی شما در مسیر دستیابی به اهداف تجاری تان باعث افتخار ماست.


میخواهید بیشتر بدانید؟
با مشاور کسب و کار ما تماس بگیرید


اکنون تماس بگیرید